تأثیر دلار بر میزان نرخ بیکاری در کشورها

1402/10/17 8:06:5209/10/1402|

مقدمه در دهه‌های اخیر، دلار به عنوان ارز بین‌المللی مهم و تعیین‌کننده اقتصاد جهانی، تأثیرات عمیقی بر اقتصادهای مختلف داشته ...

بررسی نرخ بیکاری در کانادا و راهکارهای مقابله با آن

1402/9/12 10:11:4106/09/1402|

مقدمه نرخ بیکاری یکی از مؤلفه‌های اقتصادی حیاتی است که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی افراد و پویایی بازار کار ...

Go to Top