دلار و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا

1402/11/23 10:21:2316/11/1402|

مقدمه در دنیای اقتصادی امروز، پدیده‌های بین‌المللی مانند تغییرات ارزش ارزها و سرمایه‌گذاری خارجی دارای تأثیرات فراگیری بر اقتصادهای جهانی ...

تحلیل و بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه در کشورهای مختلف

1402/5/9 17:38:0504/05/1402|

مقدمه بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین قسمت‌های اقتصاد هر کشور، نقش بسیار مهمی در تعیین روند اقتصادی و ...

تحلیل و بررسی تأثیر نرخ ارز بر کسب و کارهای مجازی و آنلاین

1402/5/5 10:09:4826/04/1402|

مقدمه در دهه اخیر، با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، کسب و کارهای مجازی و آنلاین به شدت ...

تأثیر نرخ ارز بر تجارت بین‌المللی و صادرات و واردات

1402/4/28 11:43:1024/04/1402|

مقدمه تجارت بین‌المللی یکی از عوامل مهم و رکن‌های اصلی اقتصاد جهانی است. نرخ ارز یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار ...

Go to Top