نوسانات قیمت نفت و تأثیرات آن بر اقتصاد کانادا

1402/9/27 11:48:2015/09/1402|

مقدمه نفت به عنوان یکی از منابع انرژی اساسی جهان، در تعیین مسیر توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کند. ...

Go to Top