دلار ارزان شد، یورو ثابت ماند

Home » اخبار » دلار ارزان شد، یورو ثابت ماند

دلار ارزان شد، یورو ثابت ماند

Posted on

 در این ساعت از معاملات روز شنبه (۱۵:۱۵) قیمت دلار ۱۵۰ و یورو ۱۰۰تومان ارزان شد.

شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۸ و در ساعت (۱۵:۱۵) قیمت دلار ۱۵۰ و یورو ۱۰۰تومان ارزان شد.

بهای هر اسکناس دلار آمریکا با ۱۰۰تومان کاهش نسبت به ساعاتی قبل و ۱۵۰تومان نسبت به ابتدای روز به ۱۲۷۵۰برای فروش و ۱۲۶۰۰برای خرید رسید.

قیمت یورو هم که نسبت به آخرین روز معاملات هفته گذشته ثابت مانده بود، با ۱۰۰تومان کاهش به ۱۴۱۰۰برای فروش و ۱۴هزار تومان برای خرید رسید.

امروز در (۱۱:۰۰ صبح) قیمت دلار نسبت به آخرین روز معاملات هفته گذشته ۵۰ تومان ارزان شد و نرخ یورو ثابت ماند.

به این ترتیب بهای هر اسکناس دلار آمریکا برای فروش به ۱۲۸۵۰ برای فروش و ۱۲۷۵۰تومان برای خرید رسید.

منبع اقتصاد آنلاین