مقالات1401/3/12 5:08:30
1301, 1403

نوسانات نرخ ارز کانادا و تأثیر آن بر بازار صادرات و واردات

13/01/1403|

مقدمه نوسانات نرخ ارز یکی از موارد حیاتی در اقتصاد یک کشور است که تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع مختلف، به ...

601, 1403

بحران اقتصادی ۲۰۰۸ تحلیل تأثیرات آن بر اقتصاد کانادا

06/01/1403|

مقدمه بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین رخدادهای اقتصادی در دوران معاصر بود که تأثیرات ...

Go to Top