مقالات1401/3/12 5:08:30
903, 1402

بررسی تأثیر اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی بر نرخ ارزها

09/03/1402|

مقدمه رویدادها و اخبار سیاسی و اقتصادی در حوزه جهانی نقش بسزایی در تعیین نرخ ارزها و پیش‌بینی تغییرات بازار ...

3002, 1402

تفاوت بین نرخ ارز دولتی و بازار و تأثیر آن بر اقتصاد

30/02/1402|

مقدمه نرخ ارز یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد یک کشور است. در بسیاری از کشورها، دولت نقشی ...

2702, 1402

تحلیل و بررسی تاریخچه نرخ ارزهای مختلف در بازار جهانی

27/02/1402|

مقدمه در اقتصاد جهانی، بازار ارز به عنوان مکانی برای خرید و فروش ارزهای مختلف به منظور تسهیل تجارت بین ...

Go to Top